|  En

 

 

 

 

 

BigBang由权志龙、崔胜贤、东永裴、姜大声、李胜贤五位成员组成。
代表作品:《谎言》,《最后的问候》,《一天一天》,《Tonight》,《Blue》,《Fantastic baby》。

Copyright©2015 SHANGTOP. All rights reserved. Powered by webfoss.  沪ICP备10206379号-2